bio

Moje działania można podzielić na:
– jako artysta dźwięku, obrazu i technologii >> https://adobe.ly/2TzhB3s
– jako edukator, nauczyciel i przewodnik >> https://adobe.ly/2wljzg3
Dla lepszego zorientowania się w tym co robię, zapraszam niżej, do zapoznania się z biogramem i wybranymi pracami:

My activities might be divided into two areas:
– as an artist of sound, vision and technology >> https://adobe.ly/2TzhB3s
– as an educator, guide and teacher >> https://adobe.ly/2wljzg3
For a more detailed view of what I do, please look below for biogram and list of selected works.

Robert Gogol – muzyk, architekt, elektronik, mąż i tata a do tego jeszcze cyklista – słowem: entuzjasta. Konstruktor systemów, urządzeń i oprogramowania do sterowania interaktywnych instalacji dźwiękowych, wizualnych, kinetycznych i innych struktur oraz obiektów artystycznych. Eksploruje obszar styku pomiędzy zmysłami słuchu i wzroku, zwłaszcza doświadczenia graniczne związane z względnością percepcji czasu, oraz rozciągliwością rozpoznania procesów repetytywnych. Buduje interaktywne instalacje multi oraz intermedialne, w których technologia pomaga odbiorcy nieinwazyjnie alterować rzeczywistość. Absolwent Architektury i Urbanistyki – Politechnika Poznańska (1998). Absolwent Kompozycji Elektroakustycznej – Akademia Muzyczna Poznań (2019) – interesuje go interakcja i współbrzmienie instrumentów i obiektów akustycznych z live electronics, alternatywne sposoby notacji muzycznej oraz fenomen synergii, generowanej między muzykami w procesie swobodnej improwizacji. Tworzy eksperymentalne formy wideo łączące obraz z muzyką, w montażu audiowizualnym orbituje wokół synestezji i transponowania skal percepcji upływu czasu. Zajmuje się  przestrzennym mappingiem wideo. Chętnie dzieli się wiedzą prowadząc muzyczno – elektroniczne warsztaty, ucząc na IA UAM, współtworząc działania Poznańskiego Kołorkingu Muzycznego. Twórca cyklu zajęć poświęconych elektronice w służbie muzyki: budowa syntezatorów analogowych i cyfrowych, sekwencerów, systemów mikroprocesorowych itp. Robert jest szczerze zafascynowany elektroniką, jako kreatywną fuzją natchnienia, nauki i technologii. Buduje i gra zdumiewające rzeczy. Nagrywa audycje radiowe, pisze felietony o tematyce muzyczno – poznawczej.

Robert Gogol – a musician, architect, electronics specialist, husband and dad, and also a cyclicist – in a word: an enthusiast. Designer and maker of systems, devices and software to control interactive sound, visual, kinetic and other artistic installations and objects. He explores the area of contact between the senses of hearing and sight, especially the borderline experience of relativity of time perception, and the extensibility of recognizing repetitive processes. He builds interactive multi-media and intermedia installations in which technology helps the recipient to non-invasively alter reality. A graduate of Architecture and Urban Planning at the Poznań University of Technology ( M.Eng. 1998). A graduate of Electroacoustic Composition, Poznan Academy of Music ( B.Mus. 2019 ) – he is interested in the interaction of acoustic instruments and objects with live electronics, alternative ways of musical notation and the phenomenon of synergy generated between musicians in the process of free improvisation. He creates experimental video forms combining image and music, in audiovisual editing he orbits around synesthesia and transposing the scales of time perception. He deals with spatial video mapping. He willingly shares his knowledge by conducting musical and electronic workshops, teaching at IA UAM, working at Musiacal Coworking Space in Poznań. Creator of a series of classes devoted to electronics in the service of music: building analogue and digital synthesizers, sequencers, sensorium, microprocessor systems, etc. Robert is truly fascinated with electronics as a creative fusion of inspiration, science and technology. He builds and plays amazing things. He records radio broadcasts and writes columns about music and cognitive topics.

2020
29.02.2020 - kinetic wall - under develpment
25.02.2020 - lecture / seminar  ia uam
22.02.2020 - gogolino 2 - cntrlr
21.02.2020 - mouser electronics edu
16.02.2020 - introsepia 1 - live
16.02.2020 - oleszak | gogol - live
13.01.2020 - ender 3 firmware
02.01.2020 - pssst#1 - podcast

2019
16.12.2019 - teacher UAM Poznań IA
10.12.2019 - cime / icem acousmonium conference - paper
27.11.2019 - gogolino 1 - light sens synth 
10.11.2019 - trzeszcze - interactive videoart 
05.11.2019 - future - video workshop
04.11.2019 - scrolling to zero - amplification
28.10.2019 - edu video - voltage divider
22.10.2019 - edu video - Arduino ports
05.10.2019 - kwadro twardo vol.1
10.09.2019 - immersive bird feeder - under development
27.09.2019 - Quadro System - Kołorking
20.07.2019 - interview - by p.tkacz
10.07.2019 - akai miniak display housing
05.07.2019 - the wheel - filament holder
19.06.2019 - alina & robert - into equal tempered system
17.05.2019 - diploma - acousmatic triptic
28.04.2019 - nova reperta - live
13.04.2019 - glospat 419 - live
29.03.2019 - 48 poznan music spring - live
22.03.2019 - nova reperta - sunset live
19.03.2019 - Y.O.U. robot by marta wyszyńska - electronics
13.03.2019 - nova reperta - self interview 2
05.03.2019 - X academy forum - paper
27.02.2019 - bpm = bóg < przestrzeń > miłość  feuilleton
27.02.2019 - "diabeł decybelem" feuilleton
17.02.2019 - student composer concert - live
18.01.2019 - orkiestra laptopowa - live

2018
12.12.2018 - neofonia VII - paper
11.12.2018 - binary lament - live
05.12.2018 - reactive intermedia mass 0001 - live
05.12.2018 - sculptures amplification - piłasiewicz & smandek
28.11.2018 - xenakis 2 - live
11.10.2018 - nova reperta - live
18.10.2018 - electronic fridays - inaugration
16.09.2018 - "antistatic" - soundcape sensorium
31.08.2018 - "oskubany kaczan" feuilleton
27.07.2018 - dźwiękodziałka wschowa - live
16.07.2018 - fiastyuk | plejady | plejades | subaru
16.05.2018 - Z3 music for choreographer z.kabacińska
10.05.2018 - workshop - blue rose
23.03.2018 - poznan music spring
02.03.2018 - sms#2 - live
17.02.2018 - workshop - i'll build a synth
11.02.2018 - divertimento - live
09.02.2018 - ral7024 - session 69
02.02.2018 - kołorking muzyczny - start!
19.01.2018 - sms#1 - live
12.01.2018 - ral7024 - session 68

2017
14.12.2017 - kurczak koko - live
13.12.2017 - xenakis 1 - live
12.12.2017 - neofonia VI - live
12.12.2017 - neofonia VI conference - paper
01.12.2017 - ral7024 - session 67 
28.11.2017 - improvisation - live
17.11.2017 - xxxi muzyka z prądem mińsk - "z3"
09.11.2017 - master class vykintas baltakas 
27.10.2017 - Sonus Ex Machina - live
20.10.2017 - sarna - sound for radio play
12.09.2017 - eev blog - scope winning
09.08.2017 - nova reperta - selfinterview 1
22.07.2017 - dźwiękodziałka wschowa - live 
06.04.2017 - cyrkiel w uchu - video animation
31.03.2017 - cyrkiel w uchu - live
27.02.2017 - EMS VCS3 maintenance
12.02.2017 - edu video - making of rondo
10.02.2017 - rondo - live

2016
29.12.2016 - edu video - midi rediscovering
17.11.2016 - ElectroNIKT Orchestra - live
30.11.2016 - unn - live
25.11.2016 - "dont tell anybody" - opening scene
12.11.2016 - amarant - workshop
01.10.2016 - start - electroacoustic comp. faculty
30.09.2016 - KUROSMOS - comics
29.09.2016 - technikum muzyczne - workshop
25.07.2016 - edu video - circuit bend 2
22.07.2016 - edu video - circuit bend 1
16.07.2016 - dzwiękodziałka wschowa - live
17.05.2016 - edu video - kurzweil - harmonics
27.02.2016 - edu video - lecroy9400
02.02.2016 - my first osc vol 2 - workshop

2015

25.12.2015 - 5 chanel midi ctrlr
12.12.2015 - friv festival - live
03.12.2015 - gogol & nørstebø - live
21.11.2015 - my first osc vol 1 - workshop
14.11.2015 - lab 3
09.10.2015 - dominika und robert 2
08.10.2015 - ral7024 - session 66
30.09.2017 - Krzysiek z nogą w górze - comics
31.07.2015 - dzwiękodziałka wschowa - live 
07.09.2015 - ral7024 - session 65 
07.09.2015 - ral7024 - session 65 
21.07.2015 - dominika und robert 1
15.07.2015 - termotransfer machine
22.03.2015 - zaklad makerspace - electronic guide
20.03.2015 - analogue electronics - workshop 
13.03.2015 - arduino = avr ed.2 - workshop
30.01.2015 - solder an analog synth - workshop 

2014
13.12.2014 - arduino midi - workshop 
22.11.2014 - arduino sequencer - workshop 
21.11.2014 - makerspace 2 fair
19.09.2014 - koton synth
12.07.2014 - ral7024 - session 63 
24.03.2014 - lab 2
21.01.2014 - ral7024 - session 62
14.01.2014 - aleatoriusz 1
13.01.2014 - field recording 110kv pole

2013
26.11.2013 - ral7024 - session 61 
12.11.2013 - ral7024 - session 60 
03.08.2013 - ral7024 - session 59
20.07.2013 - vcs3 controller 
05.04.2013 - ral7024 - session 58 
26.03.2013 - akcjomat - first solo live ever
14.02.2013 - ral7024 - session 57

2012
27.12.2012 - ral7024 - session 56
27.11.2012 - kolektyw 1a 4xsolo concert
18.11.2012 - first lab
28.09.2012 - piano plank 
04.09.2012 - ral7024 - session 55 
04.08.2012 - ral7024 - session 54 
22.03.2012 - ral7024 - session 53

2011
27.10.2011 - ral7024 - session 52 
30.07.2011 - ral7024 - session 51 
10.06.2011 - ral7024 - session 50 
05.04.2011 - ral7024 - session 49 
22.03.2011 - ral7024 - session 48 
08.02.2011 - ral7024 - session 47 
25.01.2011 - ral7024 - session 46 
11.01.2011 - ral7024 - session 45

2010
14.12.2010 - ral7024 - session 44
18.11.2010 - ral7024 - session 43 
07.10.2010 - ral7024 - session 42 
09.09.2010 - ral7024 - session 41
02.09.2010 - ral7024 - session 40 
21.08.2010 - ral7024 - session 39 - odgrzeb
31.07.2010 - ral7024 - session 38 
20.07.2010 - ral7024 - session 37 
07.06.2010 - ral7024 - session 36 
24.05.2010 - ral7024 - session 35 
18.05.2010 - ral7024 - session 34
11.05.2010 - ral7024 - session 33 
26.04.2010 - ral7024 - session 32 
10.04.2010 - ral7024 - session 31
30.03.2010 - ral7024 - session 30 
22.03.2010 - ral7024 - session 29 
22.02.2010 - ral7024 - session 28 
16.02.2010 - ral7024 - session 27 
09.02.2010 - ral7024 - session 26
16.01.2010 - first MIDI controller - stage 2

2009
17.12.2009 - ral7024 - session 25 
11.12.2009 - ral7024 - session 24 
28.11.2009 - ral7024 - session 23 
23.11.2009 - ral7024 - session 22
19.11.2019 - first MIDI controller 
03.11.2009 - ral7024 - session 21 
29.10.2009 - ral7024 - session 20 
28.10.2009 - ral7024 - session 19
23.10.2009 - burying the piano  
15.10.2009 - ral7024 - session 18 
13.10.2009 - first diy gear: transport rack
08.10.2009 - ral7024 - session 17 
01.10.2009 - ral7024 - session 16 
16.09.2009 - ral7024 - session 15 
03.09.2009 - ral7024 - session 14 
27.08.2009 - ral7024 - session 13 
13.08.2009 - ral7024 - session 12 
06.08.2009 - ral7024 - session 11 
23.07.2009 - ral7024 - session 10 
16.07.2009 - ral7024 - session 09 
09.07.2009 - ral7024 - session 08 
04.06.2009 - ral7024 - session 07 
30.05.2009 - ral7024 - session 06 
14.05.2009 - ral7024 - session 05 
07.05.2009 - ral7024 - session 04 
23.04.2009 - ral7024 - session 03 
08.04.2009 - ral7024 - session 02 
01.04.2009 - ral7024 - session 01

2008
04.08.2008 - first instruments / studio