electronic friadys at kołorking muzyczny

OD KWIETNIA 2020 w formie otwartych zajęć ONLINE
W piątki, w Poznańskim Kołorkingu Muzycznym prowadzę darmowe i otwarte zajęcia z Elektroniki Artystycznej. Każdy może po prostu przyjść z ulicy ze swoim projektem – siadamy razem i rozpracowujemy zagadnienia oraz problemy związane z techniczną realizacją pomysłu. Bywa, że ludzie zostają na dłużej i krok po kroku, tydzień po tygodniu razem realizujemy pomysł 🙂

Since APRIL 2020 as free acces ONLINE classes
On Fridays, I conduct free and open classes in the Poznan Music Kolorking. Everyone can simply come from the street with their project – we sit down together and work out issues and problems related to the technical implementation of the idea. Sometimes people stay for longer and step by step, week by week we realize the idea together 🙂

Czasami wyznaczam i opracowuję temat na dane spotkanie – wtedy udzielam otwartego wykładu z częścią praktyczną, na którym ci, którzy zakupili części elektroniczne wg opublikowanego wcześniej spisu – budują różne sympatyczne i zaskakujące swym wyrafinowaniem mimo prostej konstrukcji aparaty.
Przy okazji tworzenia i prowadzenia cyklu (jeśli czas pozwala), tworzę też grafiki anonsujące poszczególne wydarzenia.

Sometimes I set and work out a topic for a given meeting – then I give an open lecture with a practical part, during which those who have purchased electronic parts – build practical devices
While creating and running the cycle (if time allows), I also create graphics announcing particular events.

od 10 kwietnia 2020 / since 10th april 2020 ONLINE
od 10 kwietnia 2020 / since 10th april 2020 ONLINE
od 10 kwietnia 2020 / since 10th april 2020 ONLINE