05.10.2019 – kwadro twardo vol.1

Inicjuję serię koncertów kwadrofonicznych muzyki elektroakustycznej w Kołorkingu Muzycznym w Poznaniu.
I initiate a series of quadraphonic concerts of electroacoustic music in Kołorking Muzyczny in Poznań.

Kwadrofoniczny Koncert Muzyki Elektroakustycznej.
1:38 – Rafał Zapała
24:40 – Wojciech Krzyżanowski
30:50 – Karol Firmanty
41:33 – Bartosz Kajdasz
47:38 – Jan Czernienko
52:15 – Aleksandra Słyż
57:24 – Robert Gogol

musicians


Na koncercie zaprezentowane zostaną utwory współczesnej, eksperymentalnej muzyki elektroakustycznej, grane/odtwarzane przez ich kompozytorki/kompozytorów na żywo, poprzez Autorski Soundsystem Kołorkingu – czterokanałowy zestaw aktywnych monitorów studyjnych APS Klasik. Zagrają artystki i artyści związani z Poznańskim Kołorkingiem Muzycznym (in alph. order) oraz goście, którzy nadesłali swoje kompozycje w ramach open call: Robert Gogol, Bartosz Kajdasz, Wojciech Krzyżanowski, Jan Czernienko, Aleksandra Słyż, Karol Firmanty, Rafał Zapała.
The concert will present pieces of contemporary, experimental electroacoustic music, played/played live by their composers, through APS Klasik Kołorking Soundsystem – a four-channel set of active studio monitors. Artists associated with Poznan’s Music Kolorking (in alphabetical order) and guests who sent their compositions as part of an open call will play: Robert Gogol, Bartosz Kajdasz, Wojciech Krzyżanowski, Jan Czernienko, Aleksandra Słyż, Karol Firmanty, Rafał Zapała.