04.11.2019 – scrolling to zero – amplification

Amplifikacja głosów publiczności dla instalacji „Scrolling to zero” – system symetrycznego okablowania zasilanych napięciem fantomowym mikrofonów elektretowych. Okablowanie, konfekcja, circuit bending mikrofonów klasy CBRadio – wyeliminowanie trzasków rozłączania mikrofonów pasywnym filtrem dolnoprzepustowym, dostosowanie do zasilania +48V.
Amplification of audience voices for the installation „Scrolling to zero” – a symmetrical cabling system for phantom-powered electret microphones. Cabling, confectionery, circuit bending of CBRadio class microphones – elimination of microphone disconnection crackles with passive low-pass filter, adjustment to +48V supply.

“Scrolling to Zero” Rafała Zapały jest zbiorową medytacją dźwiękową słowa END”. Instalacja jest brzmieniowym rytuałem na organy, elektronikę i głosy publiczności, prowadzonym przez cyfrowego avatara.
„Scrolling to Zero” by Rafał Zapała is a collective sound meditation on the word END”. The installation is a sound ritual for the organ, electronics and voices of the audience, led by a digital avatar.

https://www.facebook.com/events/futurelab-laboratoria-przyszłości-pcss/posthuman_data/714011095767124/

key element