10.02.2017 – „rondo” – live

RONDO
skoordynowana czasowo, prekomponowana harmonicznie
przestrzeń repetytywnej improwizacji dla zespołu
instrumentalnego w składzie: 
– flet poprzeczny
– rożek angielski
– klarnet basowy
– saksofon sopranowy
– gitara
– skrzypce
– altówka
– wiolonczela
– kontrabas
– modulator kołowy 

Od Narodzin do Śmierci w Świecie Ludzi

ŚWIAT LUDZI

„Emocją stanowiącą korzeń odrodzenia się w świecie ludzi jest zazdrość. Kiedy opęta nas zazdrość, chcemy przytrzymać i przyciągnąć do siebie to, co posiadamy – pomysł, rzecz, związek. Źródła szczęścia upatrujemy w czymś zewnętrznym, co prowadzi do przywiązania do obiektu naszego pożądania. Zazdrość związana jest z ośrodkiem serca. Antidotum na nią jest wielka otwartość, która pojawia się, kiedy łączymy się ze swoją prawdziwą naturą.

Łatwo jest zaobserwować cierpienie swojego własnego świata. Doświadczamy narodzin, choroby, starości i śmierci. Z powodu ciągłych zmian nęka nas wciąż poczucie straty. Kiedy zdobędziemy już przedmiot pożądania, walczymy, aby go zatrzymać przy sobie, lecz pewne jest, że i tak go w końcu stracimy. Zamiast cieszyć się szczęściem innych, często padamy ofiarą zawiści i zazdrości. Chociaż ludzkie odrodzenie uważane jest za najcenniejsze, ponieważ istoty przebywające w świecie ludzi mają szansę wysłuchać i praktykować nauki Buddy, tylko niewielka garstka z nas odnajduje buddyjską ścieżkę i korzysta z tej wspaniałej możliwości.”

>>> Tenzin Wangyal Rinpocze, Tybetańska joga snu i śnienia, 

Poznań (Rebis) 1999

PARTYTURA
p. graficzna składa się z 3 warstw informacji:
1. rama czasowa  / mapa repetycji (loop) / 
następstwo obiegów (kół) od 1 do 8 (postęp utworu)

2. rama harmoniczna – dźwięki zalecane 
(tu obieg nr 4: g1 d2 g2 a2 c3;  nr 5: G d a c1)
+ pakiet: emocja >> faktura brzmienia (od rozpaczy poprzez strach do stwardnienia) + dynamika (tu “p”)

3. grafika nałożona na linię czasu – indywidualnie dla każdego instrumentu określa strefy brzmienia oraz ciszy. Kształt, grubość oraz wyraz linii i znaków graficznych, ma stanowić dla muzyka podprogowy przekaz treści pozamuzycznej do zawarcia w emitowanym przezeń dźwięku/poruszeniu powietrza.

PARTIA Modulatora Kołowego

m.k. przetwarza dźwięk rożka angielskiego (zamocować u wylotu czary głosowej rożka mikrofon np. Shure BETA 98H-C – poprzez mikser przetwarzać modulatorem kołowym np. Moog MF-102, amplifikować w publiczoność) tylko w części ostatniej – amorficznej. Stopniowo zastępować dźwięk oryginalny przetworzonym (dowolnie ale z wyczuciem regulować FREQUENCY MODULATORA oraz RATE LFO na sinusie – dla uzyskania efektu śpiewnego, przejętego zachwytem i zgrozą) 
– od 0% do 4sekundy za obiegiem 8
– do 100% w 12 sekundzie po przejściu obiegu nr 8 
– utwór kończy się mf do f rożka w 100% przetw. przez m.k.