11.12.2018 – binary lament – live

voice | głos NATALIA MIERZWA graphic music | grafika muzyka ROBERT GOGOL Wykonane na koncercie towarszyszącym konferencji NEOFONIA 2018 na Akademii Muzycznej w Poznaniu dnia 12.12.2018 Performed live at NEOFONIA 2018 conference, Musical Academy in Poznań, Poland 12.12.2018

Natalia improwizowała partię wokalną patrząc na film video (ten który tu oglądacie) wyświetlany na dużym ekranie. Także Max/MSP generował wszystkie dźwieki inspirując się / analizując binarnie niniejszą ruchomą grafikę. No a ja narysowałem ten obrazek, zainspirowany procesem umierania / stopniowej utraty właściwości pięciu elementów – tak jak to opisał w „Tybetańskiej księdze życia i umierania” Sogyal Rinpoche

Natalia was improvising inspired by video (as you see it here) projected on big screen. Also Max/MSP was generating all sounds inspired / binary analizing moving graphic. I was drawing graphic inspired by process of dying / loosing qualities of five elements, as described in „Tibetan book of living and dying” by Sogyal Rinpoche.