27.09.2019 – Quadro System – Kołorking

Signal and Power Distribution drivers

Kwadro – Stationary installation of four active studio monitors in Poznan Music Kolorking. A cheerful idea of hanging loudspeakers in Ikea bags by Rafał Zapała, structure and arrangement of the installation together with auxiliary elements I invented, designed and produced – Elektro Akustyk 🙂

Stacjonarna instalacja czterech monitorów studyjnych w Poznańskim Kołorkingu Muzycznym. Na wesoły pomysł zawieszenia głośników w torbach z Ikea wpadł Rafał Zapała, strukturę oraz rozmieszczenie instalacji wraz z elementami pomocniczymi wymyśliłem, zaprojektowałem i wykonałem ja – Elektro Akustyk 🙂

System został publicznie zainaugurowany do swobodnego użycia w eventach i koncertach organizowanych w Kołorkingu. Załoga została przeszkolona w jego bezpiecznym (dla głośników i uszu) użyciu.

The system was publicly inaugurated for free use in events and concerts organized in Kołorking. The crew was trained in its safe (for speakers and ears) use.

https://www.facebook.com/events/2738795192811974/
system testing
system testing
reviting system’s SIGNAL DISTRIBUTION BOX – 3d designed & printed socket holders and visual communication elements
assembly and testing
it is interdisciplinary project: 3d design and printing, manual assembly and design of driver boxes, symmetrical signal and power distribution, mechanical assembly and mounting, power installation adaptation
carefully hand crafted