25.07.2016 – circuit bend 2 – edu video

LINK TO PART 1 – https://goo.gl/Adnvt2
2 częśc filmu o preparacji elektroniki CASIO CTK 550 w celu zamiany tego prostego keyboardu w cyfrowy eksperymentalny syntezator matrycowo/modularny.
2st part of movie about transforming CASIO CTK 550 thru circuit bending into a patchable – matrix – modular digital synthesizer.